No flat bicycle tyre test

Doordruksterkte

Doordruksterkte; alle merken met een brekerlaag kunnen aan de gestelde eisen voldoen. De eisen zijn zo laag gesteld, dat er ook banden zonder brekerlaag zijn die aan de gestelde eisen voldoen. Een naald wordt op de band gezet met een druk van slechts 80N is 8 kg. deze naald mag niet door de band gaan. Dit is de statische test of stilstaande test. Bij de dynamische of rijdende test wordt de naald onder een druk van 40N of 4 kg. met pulsen of slagen ( 1 per seconde) en mag er bij 30 pulsen of slagen niet doorgaan. Als u op uw fiets zit, dan is de druk op de band geen 4 of 8kg., maar het 10 voudige. Stel u weegt 80 kg., dan geeft dit inclusief de fiets ca. 40kg. op het voorwiel en ca. 50 kg. op het achterwiel. Met bagage kan dit gemakkelijk oplopen tot 80 kg. Een brekerlaag is dus bij lange na niet instaat om scherp als glas, split, doorn of punaise tegen te houden.

De NO FLAT TYRE is wel in staat om dergelijk scherp te weren. Dit door de flexigumlaag van 5mm direct onder het loopvlak. Deze zeer taaie laag neemt klein scherp op en stoot het weer af. Doornen kunnen hier wel in doordringen, maar stuiten dan op de onderliggende brekerlaag en breken af de  punaise komt niet door de laag dikte.  Meetresultaat: zie tabel

OPMERKING: Het benodigde fietsvermogen 1) laat zich beschrijven met de volgende formule: P=(M*g*Rw*V+0.5*sml*A*Cw*V^3)R 

Waarin: P in watt

M= GEWICHT PER FIETSER IN KG.

G= 9.81 m/s^2

Rw= rolweerstandcoëfficiënt

V=Snelheid fietser in m/s.

SML=Soortelijke massa lucht in kg/m^3 is 1.2.

A=Windvang oppervlak fietser plus fiets in m^2.

Cw=Luchtweerstandscoëfficient

R=Rendement ketting overbrenging

Voor bijv. een hybride fiets (recht op zit) zijn de waarden gemiddeld: M=100 kg Rw=0.006 V=5.5m/s^2 sml=1.2 A=0.9m^2 cw=0.8 R=0.9

Waaruit volgt: P=116 watt.

Bij een verandering van de rolweerstandcoëfficiënt van bijv. 0.006 naar 0.005 wordt P=110 Watt.

Conclusie: De luchtweerstand (CW =0,8), is sterk dominerend over de rolweerstand, zelfs bij lage fietssnelheden. Rolweerstand is, mits de banden goed zijn opgepompt, van uiterst geringe invloed.